zuz-bluz - Zwroty i reklamacje - Odzież medyczna, bluzy, czepki. Zapraszamy!

Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.          Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Hyrna 32 92-006 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zuz-bluz.pl;

2.          Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.          Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

Nie odbieramy paczek nadanych do Paczkomatów i Punktów odbioru. 

 

Poniżej mogą Państwo pobrać formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Formularz odstąpienia od umowy

 

REKLAMACJA

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

Pisemnie na adres: ul.Hyrna 32 92-006 Łódź; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zuz-bluz.pl.

1.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Hyrna 32 92-006 Łódź.

 

Formularz reklamacyjny mogą Państwo pobrać klikając na link poniżej:

Formularz reklamacyjny