zuz-bluz - Zwroty i reklamacje - Odzież medyczna, bluzy, czepki. Zapraszamy!

Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.          Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Ćwiklińskiej 10/94, 92-508 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zuz-bluz.pl;

2.          Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.          Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Poniżej mogą Państwo pobrać formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Formularz odstąpienia od umowy

 

REKLAMACJA

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

Pisemnie na adres: ul. Ćwiklińskiej 10/94, 92-508 Łódź; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zuz-bluz.pl.

1.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ćwiklińskiej 10/94, 92-508 Łódź.

 

Formularz reklamacyjny mogą Państwo pobrać klikając na link poniżej:

Formularz reklamacyjny